VIDA SALUDABLE

 

No centro levamos dende o ano 2017 poñendo en práctica o proxecto de “Educación para a Saúde”. Este proxecto é merecedor do distintivo “Sello Vida Saludable” concedido pola Secretaria de Estado de Educación, que recoñece os centros educativos, na súa labor de promoción de hábitos de vida saudable entre os escolares.

Asemade, e nun proceso de mellora continua, o mesmo esta a ser desenvoltado e actualizado en cada curso académico no marco dos proxectos de innovación educativa (plan proxecta) da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Pretendemos dende este proxecto favorecer a adquisición de hábitos de vida saudables como elemento esencial da formación global do alumnado no Colexio Esclavas de A Coruña.